Sığorta

siagorta02
Xaricdə həmişə mümkün gözlənilməyən hadisələr və qəfildən xəstəliklər haqqında fikirləşmək lazımdır. Qəflətən yaranmış xəstəliklərlə rastlaşaraq, və ya bədbəxt hadisələrin nəticələrinin öhdəsindən gəlməsi ehtiyacıyla biz yalnız özünə istirahəti və ya işgüzar səfəri korlamağa, həm də ciddi maliyyə xərcləriylə rastlaşmağa risk etmirik.
Bu səbəbdən indi çox ölkələr öz ərazisinə girişi sığorta polisi olmayan şəxslərə icazə vermir.
 
“MATRIX OASIS” xaricdə bütün çıxanlara fərdi, həm də kollektivlə Azərbaycan Respublikasının hüdudları üçün getmə vaxtı bədbəxt hadisələrdən və qəflətən yaranmış xəstəliklərdən sığorta polisi təklif edir.
Sığortanın müqaviləsi üzrə verilənlər xidmətlərin siyahısı.
- göstərilmiş tibbi xidmətlər (ambulatorlar həm də stasionarlar kimi) üçün xərclər.
- tibbi transport xidməti və evakuasiya.
- hüquqi məsləhət.
- yükün itkisi.
- gözlənilməyən gecikmə və s.
Xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri tələblərinə uyğun olaraq – səfirliklər, konsulluqlar və s., vizanın alınması üçün sənədlərin rəsmiləşdirilməsi vaxtı, sığorta şəhadətnaməsində ifadə edilmiş şərtlərə əsasən - bədbəxt hadisələrin və qəflətən yaranmış xəstəliklərin nəticələrində sığorta qarşılayir.

slide 5

Yeni xəbərləri əldə etmək üçün aşağiya e-mail və adınızı yazın:
Yeni xəbərlər olduğu zaman sizin e-mailinizə gələcək. Təşəkkur.